تربیت بدنی و علوم ورزشی:
تربیت بدنی رشته میان رشته ای است که از علوم مختلف مانند فیزیولوژی مدیریت ، بیو مکانیک ، جامعه شناسی ، روانشناسی و تاریخ برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان کمک می کند ، این رشته از یک سو مشتمل بر یک سری رشته های پایه پزشکی است تا جایی که فارغ التحصیلان آن تا حد یک پزشک یار با جسم انسان اشنا می شود و از سوی دیگر بخشی از دروس این رشته شامل علوم تربیتی است تا دانشجوی این رشته با کنش و واکنش انسانها آشنا شود و بتواند به عنوان یک مربی با ورزشکاران یا دانش آموزان به درستی بر خورد کند .
موقعیت شغلی :
فارغ التحصیل تربیت بدنی می تواند به عنوان مربی ومسئول ورزش در بخش تربیت بدنی وزارت خانه ها فعالیت کند ،همچینین می تواند در ساخت وسایل و البسه ورزشی مشاور یک طراح باشد چون نظرات یک کارشناس ورزشی نقش موثری در بهبود وسایل ورزشی دارد . در کل فارغ التحصیل این رشته اگر فرد فعالی باشد هیچ وقت بیکار نمی ماند زیرا می تواند به عنوان مربی در باشگاه های ورزشی آزاد فعالیت نماید . یا به عنوان کارشنا س یا مربی بدن سازی جذب سازمان تربیت بدنی شود .
درس های این رشته درطول تحصیل :
دروس پایه ، آناتومی انسانی ، شیمی عمومی ، فیزیک عمومی ، ریاضیات پایه و مقدمات آمار ، کمک های اولیه ، زیست شناسی .
دروس اصلی :
اصول و فلسفه آموزش و پروزش ، مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه ، روانشناسی کودکی و نوجوانی ، روانشناسی تربیتی ، اصول و فنون مشاوره وراهنمایی ، سنجش و اندازه گیری ، تولید و کاربرد موادآموزشی ، روش ها و فنون تدریس ، مدیریت آموزشی
دروس تخصصی :
اصول ومبانی تربیت بدنی ، تاریخ تربیت بدنی ، تغذیه و ورزش ، آسیب شناسی ورزشی ، رشد و تکامل حرکتی ، فیزیو لوژی ورزشی ، یاد گیری حرکتی ، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ، بهداشت وورزش ، تربیت بدنی در مدارس ، مدیریت سازمانهای ورزشی ، مدیریت و طرز اجرای مسابقات، زبان اختصاصی ، حرکت شناسی ورزشی ، حرکات اصلاحی ،تربیت بدنی و ورزش معلولین ، آمادگی جسمانی ،